Asikkalan Moottorikerho

RATATALKOOT lauantaina 4.5 10.00-12.00

26.4.2019
Heitellään kiviä radalta ja siistitään rata-aluetta.
Mukaan voi ottaa rautaharavaa ja lapioita.
Kerho tarjoaa makkarat ja virvoikkeet.